Thông tin chung:
Tên cơ quan: Uỷ ban nhân dân xã Đăk Nhoong
Địa chỉ: Thôn Đăk Nhoong, xã Đăk Nhoong, Đăk Glei
II. Thông tin lãnh đạo
Chủ tịch UBND xã: A Nhập
SĐT: 0977903642
Phó Chủ tịch UBND xã: A Tải
SĐT: 0369383261

Phó Chủ tịch UBND xã:Kring Quỳnh Trang
SĐT: 0974037799
II. Khái quát chung đặc điểm tình hình của địa phương
Đăk Nhoong là một xã miền núi, biên giới cách trung tâm huyện 12 km, phía Đông giáp với xã Đăk Pét, phía Nam giáp với xã Đăk Long, Đăk Kroong, phía Bắc giáp với xã Đăk Blô, phía Tây tiếp giáp với huyện Đăk Chưng, tỉnh Sê Công (nước CHDCND Lào) với đường biên giới dài 35 km; tổng diện tích tự nhiên là 16.650,30 ha. Toàn xã có 06 thôn (làng)  dân số  có 733 hộ với 2.389 khẩu, trong đó đồng bào DTTS chiếm 96,9% dân số, chủ yếu là dân tộc Gié-Triêng; Văn hóa truyền thống của người dân tộc thiểu số tại chỗ có các lễ hội điển hình như: Mừng lúa mới, lễ cúng máng nước, văn hóa cồng chiêng, múa xoang...  Hộ nghèo 43 hộ chiếm 5,87%; hộ cận nghèo 33 hộ chiếm 4,60 % . Tổng thu nhập đạt 27.9 triệu đồng/ người/ năm. Tính đến 31/12/2022 xã đạt được 10/19 tiêu chí. Hiện nay,  trên địa bàn xã cả 02 trường chưa đạt các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất theo quy định.
Đảng bộ xã có 11 chi bộ trực thuộc với tổng số đảng viên 202 đồng chí. Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XIII đến thời điểm hiện tại là 13 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy 05 đồng  chí.