A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện Đăk Glei

Công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện Đăk Glei

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu của thời đại.  Chuyển đổi số được triển khai thực hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực;thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, giảm thủ tục hành chính, thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp.
Nhờ việc chủ động, tích cực trong triển khai Chuyển đổi số, huyện Đăk Glei đã từng bước đưa các nội dung trong kế hoạch vào trong cuộc sống thực tiễn. Có thể nói, với sự chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp, chương trình chuyển đổi số trên địa bàn huyện Đăk Glei đã đạt những kết quả rất đáng ghi nhận, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội.
Trên lĩnh vực nhận thức số đã đạt nhiều kết quả khả quan; Trang thông tin điện tử, hệ thống thông tin cơ sở luôn duy trì hoạt động thường xuyên, mở chuyên mục chuyển đổi số để triển khai công tác phổ biến; Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cán bộ, công chức, viên chức tham gia vào kênh truyền thông chuyển đổi số quốc gia để được cập nhật kịp thời thông tin mới nhất về chuyển đổi số phục vụ công tác (bằng cách sử dụng Zalo và thực hiện quét mã QR)
Về lĩnh vực hạ tầng số, nhân lực số đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật đó là duy trì thực hiện  100% các cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện, xã, thị trấn kết nối với mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Nhà nước; Số điểm cầu họp trực tuyến 13 điểm (01 điểm trung tâm, 12 điểm cầu các xã, thị trấn); 100% công chức tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện và cấp xã, thị trấn có máy tính sử dụng trong công việc; tỷ lệ máy tính được kết nối Internet tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện đạt 100% (trừ các máy tính soạn thảo văn bản “mật”); 100% cán bộ, công chức, viên chức đã có chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản trở lên…
Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện việc thành lập ở mỗi thôn 01 Tổ công nghệ số cộng đồng theo chỉ đạo của tỉnh. Đến nay, đã thành lập 93 tổ công nghệ số cộng đồng/ 93 thôn, làng; 12/12 xã, thị trấn đã thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 05 xã (Mường Hoong, Xốp, Đăk Choong, Đăk Man, Đăk Pék) được đầu tư hệ thống Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông;
Đối với lĩnh vực kinh tế số, xã hội số, huyện đã có 11 sản phẩm OCOP được đưa lên sàn thương mại điện tử Vỏ sò và Postmart. Đồng thời, Thúc đẩy các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hợp đồng điện tử, nộp thuế điện tử; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các nền tảng số; hướng dẫn đăng ký cài đặt và sử dụng các tài khoản thanh toán điện tử; sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số; tham gia sàn thương mại điện tử...

Công an huyện Đăk Glei hỗ trợ người dân cài ứng dụng VNeID và kích hoạt định danh điện tử
 

Song song với đó, việc sử dụng ứ ng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp đang được chú trọng nâng cao, việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, tích hợp các kênh thông tin hỗ trợ người dân và doanh nghiệp dễ dàng giao tiếp với cơ quan nhà nước thông qua môi trường điện tử. Đến nay,Tổng số dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 121 và một phần là 59; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 53,7% (121/225 TTHC); tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến 13% (1.285/9.876 hồ sơ); tỷ lệ thủ tục hành chính có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến: 35,03%;
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện còn có những hạn chế như: Hạ tầng cơ sở vật chất về công nghệ thông tin  còn hạn chế, nhiều máy tính của các cơ quan, đơn vị, UBND xã cấu hình thấp, lạc hậu, một số thiết bị cũ chưa tối ưu hóa cho công việc và triển khai nhiệm vụ; Nhận thức của người dân về dịch vụ công trực tuyến còn e ngại; Trình độ, kỹ năng số của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị còn hạn chế,…
Những kết quả của huyện Đăk Glei trong thực hiện Chương trình chuyển đổi số chính là tiền đề quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Huyện Đăk Glei cũng đã và đang nỗ lực để bắt nhịp kịp thời với tiến bộ của cách mạng công nghiệp 4.0, ứng dụng linh hoạt những thành tựu đó vào từng ngành, lĩnh vực với kì vọng thông qua công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, cải cách triệt để các thủ tục hành chính; tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra trong những thời gian tiếp theo.

Nguồn: https://huyendakglei.kontum.gov.vn/


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Tháng trước : 670
Năm 2024 : 2.212
LIÊN KẾT