A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi số.

Ngày 27/2/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 677/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi số.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách thúc đẩy giao dịch điện tử trong mọi mặt kinh tế - xã hội; ban hành các quy định, hướng dẫn cụ thể về bảo vệ dữ liệu cá nhân theo từng ngành, lĩnh vực theo hướng cân bằng giữa bảo vệ dữ liệu cá nhân và sử dụng dữ liệu để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ động nghiên cứu Báo cáo số 2159/BC-UBKHCNMT15 ngày 29/12/2023 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, rà soát, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số đảm bảo tiến độ, chất lượng, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ: (1) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện thể chế về chuyển đổi số đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương; (2) Tăng cường kết nối, chia sẻ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đồng bộ với Trung ương và địa phương; (3) Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số các cấp; (4) Phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của tỉnh.

Kịp thời hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện các nội dung về chuyển đổi số; việc kết nối, chia sẻ, đồng bộ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành giữa tỉnh với các Bộ, ngành Trung ương.

Chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về chuyển đổi số của tỉnh.

Nguồn: https://www.kontum.gov.vn/


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Tháng trước : 670
Năm 2024 : 2.212
LIÊN KẾT