A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025

Một số kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025

1-4-2024


Đảng bộ  huyện Đăk Glei có 47 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc;  toàn huyện có 2.941 đảng viên; tổng số cấp ủy viên cấp cở sở là 179 đồng chí; cấp ủy viên cấp huyện 42 đồng chí, Ban Thường vụ Huyện ủy 11 đồng chí.

Quang cảnh Hội nghị công tác Đảng nhiệm kỳ 2020-2025

 

Thời gian qua, Thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mình, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban Thường trực phối hợp với chi ủy chi bộ tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt một số kết quả tiêu biểu, đó là:

Đồng chí Y Lệ Hương - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc trung tâm Chính trị huyện trao giấy khen cho các
học viên xuất sắc


 

Công tác xây dựng Đảng về chính trị được đặc biệt chú trọng. Hệ thống chính trị từ cấp huyện đến cấp cơ sở luôn vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn của địa phương; kiên định những nguyên tắc trong đường lối đổi mới và trong công tác xây dựng; Năng lực dự báo, hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng được nâng lên rõ rệt; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ huyện, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ; Bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ngày càng được nâng lên, luôn vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức và có những quyết sách phù hợp để chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả. Bản chất, lập trường giai cấp công nhân được giữ vững; đa số cán bộ, đảng viên tin tưởng, quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng.

Khai mạc hội thi Bí thu Chi bộ quân sự giỏi năm 2023

 
Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Đổi mới việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị; Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng (đã tổ chức 29 Hội nghị trực tiếp và trực tuyến tại 13 điểm cầu vói tổng số hơn 9.741 lượt cán bộ, đảng viên tham gia học tập trong việc quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.); Chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức phổ biến học tập 93/93 thôn, làng;..
Cùng với đó, Công tác tuyên truyền được chú trọng đẩy mạnh về các lĩnh vực như: phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; đưa tin, bài đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử huyện ( Có 3.369 tin, bài tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch) ;…

Trao giấy chứng nhận cho lớp bồi dưởng Đảng viên Mới

 

Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo triển khai, kịp thời và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đó, đã có hàng trăm nội dung, giải pháp cách làm hay, sáng tạo, đã xây dựng được nhiều mô hình và nhiều gương sáng có tính lan tỏa phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tại các Hội nghị sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 đã kịp thời biểu dương, khen thưởng 36 tập thể và 68 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trao quyết định về công tác cán bộ

 

Đến nay việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã triển khai sâu rộng, thường xuyên, đạt được những kết quả nhất định, có sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ trong toàn Đảng, hệ thống chính trị và trong Nhân dân;  hơn 90% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng bản cam kết học tập và làm theo Bác với những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Kết luận số 21-KL/TW (khoá XIII).

Trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích trong cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ cách làm

 

Nhìn chung, trong 05 năm qua, với ý thức tự giác và tinh thần đoàn kết cao của cán bộ, đảng viên, Đảng bộ huyện Đăk Glei đã thể hiện được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện được các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới huyện Đăk Glei thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm đó là: (1)đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương; (2) đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;(3)Tiếp tục đổi mới, kiện toàn và từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động gắn với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
 

Thực hiện: A Lộc – Nguyễn Tú


Nguồn:http://dakglei.kontum.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18
Tháng trước : 336
Năm 2024 : 1.849
LIÊN KẾT