A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số và việc thực hiện Đề án 06

Tại Thông báo số 878-TB/TU ngày 08/11/2023, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để tiếp tục đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số và việc thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quán triệt các chỉ đạo của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tăng cường triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng, dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng hình thức phù hợp, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với đời sống và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đối với tiến độ, chất lượng triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU và Đề án số 06 trên địa bàn, lĩnh vực mà mình được phân công phụ trách. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến tích cực trong việc thực hiện chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý.

 

Thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết, gắn với kịp thời biểu dương, khen thưởng những  điển hình tiên tiến, chấn chỉnh, xử lý nghiêm trách nhiệm đối với những tổ chức, cá nhân chậm trễ, thiếu trách nhiệm, để xảy ra sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU và Đề án số 06 tại địa phương, đơn vị.

 

Trường trực Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” vào quý I/2024.

 

Từ nay đến thời điểm sơ kết Nghị quyết 09-NQ/TU, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để khắc phục có hiệu quả các tồn tại, hạn chế về tình hình triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; bảo đảm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu được xác định tại Nghị quyết số 09-NQ/TU và Đề án số 06. Phấn đấu đến cuối năm 2023, các chỉ số về: Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số của tỉnh đạt từ 0,7-0,8 điểm, tỉnh Kon Tum thuộc nhóm 30 tỉnh/thành trong cả nước thực hiện tốt nhất về chuyển đổi số.... và xếp hạng cao nhất so với khu vực Tây Nguyên.

 

Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành thông tin và truyền thông của tỉnh, bảo đảm đáp ứng được yêu cầu tham mưu và triển khai thực hiện chuyển  đổi số trên địa bàn tỉnh. Phát huy hơn nữa vai trò của Tổ Công tác triển khai Đề án 06, Tổ Công nghệ số cộng đồng tại cơ sở, bảo đảm thực sự là lực lượng nòng cốt trong việc hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số.

 

Giao Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện Chuyển đổi số và thực hiện Đề án số 06. Trong đó, cần phát huy vai trò xung kích, năng động, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; bảo đảm mỗi  đoàn viên thanh niên là một tuyên truyền viên tích cực tham gia hướng dẫn cộng  đồng thực hiện Chuyển đổi số và thực hiện Đề án số 06...

nguồn:https://www.kontum.gov.vn/


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Tháng trước : 670
Năm 2024 : 2.212
LIÊN KẾT